Menu Close

Krizių centro paslaugos

(Anykščių rajone įsikūręs Krizių centras veiklą vykdo jau trečius metus)

Apgyvendinimo Krizių centre paskirtis – užtikrinti saugią aplinką vaikams ir tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, išlaikant teises ir pareigas, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, nustatyta vaiko laikinoji priežiūra ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą bei socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais ir krizinėje situacijoje esantiems asmenims , siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

TEIKIAMOS SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

 • Laikino apgyvendinimo;
 • Vaiko laikinosios priežiūros;
 • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

KRIZIŲ CENTRE TEIKIAMOS BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas klientui;
 • Transporto suteikimas;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

KITOS VYKDOMOS VEIKLOS:

 • Motyvavimas – tinkamos motyvacijos skatinimas gydymuisi nuo     priklausomybės ligų, integravimuisi į visuomenę;
 • Individualios konsultacijos, asmens socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai užsiėmimai;
 • Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos;
 • Priklausomybių ligų konsultanto konsultacijos;
 • Socialinė pagalba formuojant teigiamą požiūrį į gyvenimo būdo keitimą, integravimąsi į darbo rinką, šeimos vertybes ir joje augančius vaikus.
Skip to content