Menu Close
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

ATSAKINGAS POŽIŪRIS IR SUPRATIMAS

Mūsų misija – teikti profesionalias socialines paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų vaikams, jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą. Skatinti pilnavertišką šeimos socialinį funkcionavimą bei didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę.

Bendruomeninių vaikų globos namai

Veikiantis pagal šeimai artimos aplinkos modelį teikiantis socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos.

Globos centras

Informacija asmenims, norintiems gauti apgyvendinimo globos namuose paslaugas.

Krizių centras

Tikslas - ugdyti ir stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, atkurti socialinius ryšius su visuomene.

ĮSTAIGOS GYVENIMAS

Naujienos ir kiti pranešimai

SVARBU

Tapkite globėjais

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, 

AKTUALU

Kas yra Budintis globotojas?

Susisiekite :

+370 613 30 409

ABIPUSIS RYŠYS

Pasidalinkite savo mintimis

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį.

BENDRADARBIAVIMAS

Partneriai ir projektai

Skip to content