Menu Close

Budintis globotojas

            

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepti vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

BUDINČIO  GLOBOTOJO FUNKCIJOS: 

 • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį
 • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą
 • nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus
 • Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas
 • vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.

KOKIAS PASLAUGAS GAUNA BUDINTIS GLOBOTOJAS:

 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos budinčiam globotojui
 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos globojamam vaikui
 • Savipagalbos grupės
 • Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos
 • Tarpininkavimas institucijose
 • Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais
 • Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:

 • 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis budinčiam globotojui mokamas nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus ar vaiko laukimo laikotarpiu.
 • Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,5 mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį iki 1 metų ar paauglį nuo 12 metų, neįgalų vaiką – po 0,75 minimalios algos dydžio per mėnesį) tuo laikotarpiu kai vaikas (-ai) yra perduotas (-i) prižiūrėti budinčiam globotojui.

Skip to content