Menu Close

Globos centras

 

 


Pasiryžimas globoti ar įvaikinti vaiką yra ilgo kelio pradžia. Po šio svarbaus žingsnio seka būsimų globėjų ir įtėvių mokymai bei jų įvertinimas, kada patikrinama, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas. Vėliau, kai vaikas apsigyvena globėjų ar įtėvių šeimoje, susiduriama su realiais iššūkiais ir išbandymais, šeimos turi galimybę dalyvauti tęstinėje globėjų ir įtėvių mokymo programoje ir spręsti iškilusias problemas. Labai svarbu, kad globėjai ir įtėviai turėtų galimybę įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo gebėjimų – bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sprendžiant iškilusias problemas.

Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globotojų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro teikiama ir  (ar) organizuojama pagalba:

–       budinčių globėjų, socialinių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos ir mokymo paslaugos;

–       informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos;

–       psichosocialinė pagalba;

–       laikino atokvėpio paslaugos organizavimas;

–       globėjų ir įtėvių savi pagalbos grupių organizavimas;

–       socialinių globotojų, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas;

–       bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai ir konsultavimas.

Skip to content