Menu Close

Anykščių rajone įsikūręs Krizių centras veiklą vykdo jau trečius metus

2020 m. vasario mėn. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre paslaugas pradėjo teikti naujai įsikūręs įstaigos padalinys – Krizių centras.
Krizių centro teikiamos paslaugos yra skirtos tam tikroms asmenų grupėms: šeimoms, patiriančioms sunkumus, gyvenamąją vietą praradusioms šeimoms ar asmenims, nepilnametėms besilaukiančioms merginoms, nepilnametėms motinoms bei kitiems, krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims.
Kaip rodo daugiau nei dviejų metų praktinio darbo patirtis, padalinyje dažniausiai apsigyvena moterys kartu su savo nepilnamečiais vaikais. Dėl susidariusios krizinės situacijos šeimoje moterys pačios, be intensyvios specialistų pagalbos tiesiog nėra pajėgios susitvarkyti su susidariusia gyvenimiška situacija.
Neretai moterys, kurios gyvena krizių centre, yra priklausomos nuo psichoaktyviųjų medžiagų (dažniausiai – alkoholio), neturi reguliaraus užimtumo bei pajamų, pastovaus bei nuolatinio būsto, patiria savo šeimose įvairaus pobūdžio smurtą, yra praradę arba neturi socialinių įgūdžių. Jas slegia didėjančios skolos, įgūdžių tvarkyti finansinius reikalus stoka. Moterys, kurios patenka į krizių centrą, savo kasdieniame gyvenime patiria psichologinį diskomfortą, pagarbos, pasitikėjimo savimi trūkumą ir orumo stygių bei nepilnavertiškumo, nesaugumo jausmus. Jos išgyvena kaltę, gėdą, pyktį, nepriima savo praeities, jų socialiniai ryšiai bendruomenėje yra labai riboti, dažna praktiškai neturi jokio palaikymo iš savo artimiausios aplinkos. Pasitikėjimas savimi yra labai paviršutiniškas, o savivertė – žema. Moterys išgyvena baimę vėl pradėti vartoti, netekti savo vaikų – visi šie išvardinti ir dar daugelis kitų tiek individualių, tiek socialinių veiksnių trukdo sėkmingam moterų įgalinimui ir įsigalinimui, prisiimant atsakomybę už savo ir savo vaikų tolimesnius gyvenimus. Taip susidaro užburtas ratas, iš kurio ištrūkti be pagalbos iš šalies yra nepaprastai sunku, o kartais ir visai neįmanoma.
Krizių centre klientai turi galimybę keisti gyvenimo įpročius, ugdytis socialinius įgūdžius, gyventi saugioje aplinkoje.
Paslaugų, teikiamų krizių centre įvairovė:
• Laikinojo apgyvendinimo paslauga. Pradžioje šeimos gali gyventi iki 12 mėnesių. Jei esančios problemos neišsprendžiamos – ir ilgesnį laiką. Mamos ir jų vaikai (atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius) turi atskirus kambarius. Dvi šeimos dalinasi bendra virtuve, higienos patalpomis, holu, balkonu.
• Pavėžėjimo paslauga. Krizių centro gyventojai yra nuvežami į sveikatos priežiūros įstaigas, nes neretai moterys ir jų vaikai turi įvairių sveikatos problemų (ypač aktualios yra odontologų paslaugos).
• Socialinis darbuotojas teikia bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo klientui (kartu su klientu sudaromas pagalbos ir paslaugų teikimo planas, aptariamos prioritetinės sritys; susisiekiama su antstolių kontoromis, pradedamos mokėti skolos; mokomasi finansinio raštingumo bei asmeninio biudžeto planavimo įgūdžių; mokomasi naudotis elektronine bankininkyste ir pan.)
• Socialinio darbuotojo padėjėjai padeda tvarkytis buityje (mamoms, turinčioms intelekto sutrikimų).
• Priklausomybių ligų konsultanto paslaugos (organizuoja socialinis darbuotojas, konsultuoja Anykščių raj. priklausomybių konsultantas; konsultacijos vyksta kartą savaitėje).
• Individualios psichologo paslaugos/konsultacijos (konsultuoja krizių centre dirbantis psichologas).
• Grupiniai užsiėmimai (pagal centre patvirtintą programą: „Klientų, gyvenančių Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Krizių centre, psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“). Šia programa siekiama lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus, stiprinti dalyvių gebėjimą planuoti savo laiką, užmegzti ir palaikyti pilnaverčius santykius su aplinkiniais, stiprinti savo socialinių tinklų ryšius, motyvuoti save dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame gyvenime, atrandant asmeninius savirealizacijos būdus. Dalis programos yra skirta susipažinti su žalingo vartojimo, patiriamo smurto pasekmėmis, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, suvokiant depresijos įtaką asmens psichinei sveikatai ir pilnaverčiam socialiniam funkcionavimui bei gebėjimui taikyti psichinės sveikatos praktinius įtvirtinimo būdus savo kasdienėje veikloje, remiantis psichologinio atsparumo koncepcija (grupę veda įstaigoje dirbantis psichologas).
• Grupiniai užsiėmimai, taikant filmų terapijos elementus. Šios terapijos metodas stiprina savęs vertinimą, didina bendrumo ir vidinės harmonijos jausmą, padeda rasti ramybę ir yra nukreiptas į asmenybės augimą. Filmų terapija taikoma tiek turintiems įvairių psichikos sutrikimų ar ligų, tiek norintiems geriau pažinti savo jausmų pasaulį, stiprinti vidinius išteklius ir kaip edukacijos forma. Užsiėmimai vedami susirinkus norinčių grupei (grupę veda įstaigos psichologas).
• Sociokultūrinė veikla. Organizuoja įstaigoje dirbantis personalas (išvykos, edukacijos, švenčių šventimas tiek pačiame centre, tiek už jo ribų).
• Darbinė veikla. Atsižvelgiant į sezoniškumą, yra galimybė pasisodinti daržovių, jas prižiūrėti, nusiimti derlių, ruošti atsargas žiemai; grybauti, uogauti, rinkti sraiges ir pan.
Kad asmenys, išėję iš krizių centro, prisitaikytų bendruomenėje, jiems būtina ir tolimesnė visapusiška socialinė, dvasinė, psichologinė pagalba. Visa krizių centro komanda dirba tam, kad padėtų žmogui suprasti, jog kad jis yra pajėgus spręsti problemas, su kuriomis susiduria savo kasdieniame gyvenime.
Per Krizių centro gyvavimo laikotarpį paslaugos buvo suteiktos 43 asmenims (iš kurių -16 moterų ir 27 nepilnamečiai jų vaikai). Galima teigti, šios srities paslaugų poreikis Anykščių rajone išlieka aktualus.
Susidūrus su krizėmis, sunkumais ar norint gauti reikalingą informaciją, visą parą galima kreiptis į Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centrą paskambinus tel.:
+370 602 13956 arba rašyti el. p.: kriziucentras.asvgc@gmail.com

Skip to content